Ændringer i forbindelse med afholdelse af vielser.

Vielserne foregår på Ting- og Arresthuset hver fredag og hver anden lørdag (i ulige uger). Fredage kan vi stille med vidner.
 

På Det Gamle Rådhus i Ribe foretages vielser hver torsdag, fredag og hver anden lørdag (i lige uger)
Vi kan stille vidner til rådighed torsdag og fredag. Lørdag kun med egne vidner.
 

Hvis I er bosat i udlandet bedes I kontakte vielseskontoret, da der på grund af rejse restriktioner er flere indrejseregler.
 

Du kan holde dig opdateret om de aktuelle indrejseregler på dette websted: https://coronasmitte.dk/rejser-ind-i-danmark

 

Bryllup

Danske og udenlandske par kan gifte sig i romantiske Esbjerg

Mange danske og udenlandske par oplever hver uge en vidunderlig og uforglemmelig dag i Esbjerg Kommune.


Inden I kan lave en aftale om en vielse, har vi brug for nogle nødvendige dokumenter fra jer, så vi kan behandle jeres sag.


Hvis I er danske statsborgere, skal I bruge denne selvbetjeningsløsning på Borger.dk


Er I, eller blot den ene af jer udenlandsk statsborger, læs mere om hvordan I skal gøre under punktet For udenlandske statsborgere.


Vi behandler din anmodning så hurtigt som muligt, og du får svar fra os inden for ca. to uger.


Vi taler dansk, engelsk og tysk.

 

 

I kan blive gift følgende dage:

Esbjergs gamle Ting- og Arresthus:
Fredage kl. 10.00 - 12.40
Lørdage i ulige uger kl. 10.00 - 12.40
 

Det gamle Rådhus i Ribe:
Tirsdage, torsdage og fredage kl. 10.00 - 12.30
Lørdage i lige uger kl. 10.00 - 12.30
 

Øvrige steder: Alle ugens dage, efter aftale med Vielseskontoret.

 

Har I særlige ønsker til sted og dato, er I meget velkomne til at kontakte Vielseskontoret, så finder vi en løsning sammen.

 

Vi har lukket for vielser nogle enkelte dage på Det gamle Rådhus i Ribe og Esbjerg gamle Ting- og Arresthus.

Se under punktet Lukkedage for flere oplysninger.

 


Bliv gift på et særligt sted

Drømmer I om at blive gift på et helt særligt sted, er det naturligvis også muligt i Esbjerg Kommune. Hvad enten I planlægger bryllup på stranden, i haven, på vandet eller et helt fjerde sted, er vi parate til at foretage den officielle del af vielsen.

Læs mere her på siden: Bliv gift på et særligt sted.

 

Bliv gift i Esbjerg

I Esbjerg danner Det Gamle Ting- og Arresthus fra 1892 rammen om jeres vielse. I huset, som ligger centralt ved Torvet i hjertet af Esbjerg, foregår selve vielsen i bryllupsværelset. Der er mulighed for at nyde en forfriskning i et tilstødende lokale efter ceremonien.

Læs mere her på siden: Bliv gift i Esbjerg.

 

Bliv gift i Ribe

Ribes middelaldercentrum med kringlede gader og smukke bygninger er det oplagte valg til et romantisk bryllup. Ribes Gamle Rådhus er mere end 500 år gammelt, og de smukke historiske lokaler skaber derfor en unik stemning omkring jeres vielse.

Læs mere her på siden: Bliv gift i Ribe.


Taksten for vielser uden for Rådhusene er omkring:

  • På hverdage indtil kl. 17.00: 1.200 kr. plus kørselsomkostninger
  • På hverdage efter kl. 17.00, lørdage og søndage koster det omkring 2.400 kr. plus kørselsomkostninger


Den endelige pris vil afhænge af giftefogedens tidsforbrug og kørselsudgifter.


I skal søge om at blive gift. Det gør I ved at udfylde denne digitale ægteskabserklæring.


Skal I skifte navn på bryllupsdagen, skal denne også udfyldes.

 

Begge ansøgninger kan udfyldes digitalt. I finder ansøgninger og nyttige links under punktet Dokumenter og links I evt. skal bruge.


Fra 1. januar 2019 er der nye regler, når man ønsker at blive gift i Danmark. Prøvelse af ægteskabsbetingelser foretages fremover enten af en statslig enhed eller kommunen.


I kan læse mere på Familieretshusets hjemmeside ved at klikke på linket her i teksten


Sådan gør I:
 

Først beder vi jer undersøge, om et ægteskab indgået i Danmark er gyldigt i jeres land.


I skal sende diverse nedenstående dokumenter til vores mail: vielse@esbjergkommune.dk  

eller pr. post til:

Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Att. Vielseskontoret i Ribe


I skal sende alle dokumenter på originalsproget. Hvis ikke dokumenterne er på tysk eller engelsk, skal I også sende dem i en oversættelse lavet af en autoriseret translatør.


Dokumenter

Søg om vielse: ​


GYLDIGT NATIONALPAS

Udenlandske statsborgere skal vedlægge kopi af pas og bevis for lovligt ophold.


FØDSELSATTEST og eventuel dokumentation for navneændring.


DOKUMENTATION FOR NUVÆRENDE BOPÆL OG CIVILSTAND

Dokumentationen skal indeholde: Navn, adresse for mindst det sidste år, fødselsdato og nuværende civilstand.
Har I boet i flere lande, efter I er fyldt 18 år, kan det blive nødvendigt at fremskaffe civilstandsattest fra hvert land.
Dokumentationen må ikke være mere end fire måneder gammel.


SKILSMISSEDOKUMENT/DØDSATTEST

Har én af jer – eller har I begge – været gift tidligere, beder vi om skilsmissedokument/dødsattest.
Skilsmissen skal være retsgyldig/endelig.

Hvis ovenstående dokumenter ikke er udstedt i Europa, USA, Canada, Estland, Letland, Litauen, Australien eller New Zealand, skal de have en legaliserings- eller en apostille-påtegning.


Legalisering

En legalisering er en ubrudt kæde af underskrifter, der typisk ser således ud:

  1. Det originale dokument med underskrift eller en original genpart eller udskrift, der er bekræftet af den myndighed, der udstedte det originale dokument.
  2. Den myndighed, der er overordnet for den udstedende myndighed, bekræfter underskriften på dokumentet eller påtegningen. Det er typisk det ministerium, hvorunder den udstedende myndighed hører.
  3. Den overordnede myndigheds underskrift skal bekræftes af det pågældende lands udenrigsministerium.
  4. Udenrigsministeriets underskrift skal bekræftes af den stedlige danske repræsentation. Oplysninger herom findes på www.UM.dk

Registrering

Udlændinge skal registreres i forbindelse med vielse – det skal ske ved personligt fremmøde i Borgerservice Ribe, Giørtz Plads, 6760 Ribe:
Tirsdage mellem kl. 12 og 14 for vielser torsdage.
Torsdage mellem kl. 10 og 12 for vielser fredage og lørdage.

Husk pas, evt. opholdstilladelse og øvrige originale dokumenter, der tidligere er fremsendt.
Hvis jeres dokumentation ikke er tilstrækkelig, kan vi ikke gennemføre vielsen


Prøvelsesgebyr - hvis ingen af jer har bopæl i DK:

Det koster et gebyr på 870 kr. for vores sagsbehandling ved prøvelse af ægteskabet.
Beløbet skal sættes ind på Esbjerg Kommunes konto:

Swift/Bic Nordea - NDEADKKK
Iban-nr. DK2520005036170974
Venligst oplys “Vielse” og begge jeres efternavne.

Prøvelsesgebyret tilbagebetales ikke, hvis vielsen af en eller anden grund ikke gennemføres.

Selve vielsen er gratis, når prøvelsesgebyret er betalt.


Ved vielser på Det Gamle Ting- og Arresthus i Esbjerg kan vi stille vidner til rådighed på fredage.

På lørdage skal I selv medbringe to vidner.

 

Ved vielser på Det gamle Rådhus i Ribe kan vi stille vidner til rådighed på torsdage og fredage.

Lørdage skal I selv medbringe to vidner.

 

Navn og adresser på vidnerne oplyses via ægteskabserklæringen for herboende borgere med NemID eller pr. mail til vielse@esbjergkommune.dk


  • Vi har mulighed for at vie jer på dansk, tysk eller engelsk.
  • Hvis I ikke begge forstår dansk, tysk eller engelsk, skal I medbringe en godkendt tolk.

Gældende for vielser i Esbjerg Ting- og Arresthus:

2021:

24. december - 1. januar 2022

 

Gældende for vielser i Det gamle Rådhus i Ribe:

2021:

24. december - 1. januar 2022

 

I har stadig mulighed for at blive gift på Esbjergs gamle Ting- og Arresthus, som ligger centralt ved Torvet i hjertet af Esbjerg.

Her kan det smukke og romantiske bryllupsværelse danne rammen om jeres vielse. Læs meget mere om Esbjerg gamle Ting- og Arresthus her.

 

Har I særlige ønsker til sted og dato, kontakt gerne Vielseskontoret og hør nærmere.


Bryllup d. 22.02.2022

Kunne I tænke jer at blive viet på en speciel dato,
og vil I være sikker på at kunne huske jeres bryllupsdag, så er det måske nu 
I skal overveje at bestille tid.

 

Den 22.02.2022 tilbyder vi vielser på 
Det Gamle Rådhus i Ribe.

 

Hvis I gerne vil giftes på denne helt specielle dato,
så er der nu mulighed for at reservere en tid.
 

I kan kontakte os på tlf. 76 16 89 00
for yderligere information og reservation.